วิธีการเตรียมไฟล์ก่อนส่งให้ร้านป้ายอิงค์เจ็ทพิมพ์

ร้านทำป้ายอิงค์เจ็ท

สำหรับเพื่อนๆ ท่านใดที่ยังไม่เคยใช้บริการพิมพ์งานจากร้านป้ายอิงค์เจ็ทมาก่อน อาจจะยังไม่รู้ว่าการใช้บริการพิมพ์งานจากร้านป้ายอิงค์เจ็ทจำเป็นต้องเตรียมไฟล์ที่สมบูรณ์ก่อนที่จะส่งต่อให้ร้านป้ายอิงค์เจ็ท เพราะร้านป้ายอิงค์เจ็ทจะไม่มีนโยบายเตรียมไฟล์งานแบบไฟนอลให้ ดังนั้น คุณจึงจำเป็นต้องเตรียมไฟล์งานแบบไฟนอลเอง ซึ่งขั้นตอนการเตรียมไฟล์งานแบบไฟนอลให้ร้านป้ายอิงค์เจ็ท มีดังนี้

วิธีการเตรียมไฟล์ก่อนส่งให้ร้านป้ายอิงค์เจ็ทพิมพ์

  • ขั้นตอนการเตรียมไฟล์งานแบบไฟนอล : ปรับโหมดสี CMYK  (CMYK Mode) งานที่ต้องการจะส่งให้ร้านป้ายอิงค์เจ็ทพิมพ์ ไฟล์งานควรอยู่ในโหมด CMYK เพื่อที่เวลาพิมพ์ออกมา ผลงานจริงกับสีในจอจะได้ตรงกัน
  • ขั้นตอนการเตรียมไฟล์งานแบบไฟนอล : ตั้งค่าความละเอียดของไฟล์ (File Resolution) ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ก่อนจะส่งงานให้ร้านป้ายอิงค์เจ็ท ควรตรวจสอบ Resolution ก่อน ซึ่งมีหน่วยวัดเป็น DPI (Dots Per Inch) หรือ PPI (Pixels Per Inch) ยิ่ง DPI หรือ PPI มาก ความละเอียดและความคมชัดของภาพยิ่งสูงขึ้นมากตาม
  • ขั้นตอนการเตรียมไฟล์งานแบบไฟนอล : ระยะขอบและระยะตัดตก (Margin & Bleed) ระยะขอบ ควรวางตัวหนังสือหรือรูปที่ต้องการพิมพ์ไว้ใน save zone คือจะอยู่ด้านในของของชิ้นงาน (Artboard) เข้ามาสัก 3-4 มม. Save zone คือพื้นที่ที่ปลอดภัยจากการความคลาดเคลื่อนในการตัดชิ้นงาน ส่วนระยะตัดตก : ควรเผื่อพื้นหลังชิ้นงาน (Background) ให้ใหญ่กว่า Artboard สัก 3-4 มม. เพื่อกันการเกิดขอบขาวหลังพิมพ์และความคลาดเคลื่อนในการตัดชิ้นงาน
  • ขั้นตอนการเตรียมไฟล์งานแบบไฟนอล : เปลี่ยน Font ให้เป็น Graphic (Create Outline & Convert to Shape) หากมีตัวอักษรอยู่ในงานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตัวอักษร(Font) เพี้ยน ก่อนส่งงานให้ร้านป้ายอิงค์เจ็ทควรแปลงตัวอักษร (Font) ให้เป็นวัตถุ (Object) ก่อนทุกครั้ง
  • ขั้นตอนการเตรียมไฟล์งานแบบไฟนอล : ฝังไฟล์รูปภาพ (Include Linked Files) การฝังไฟล์รูปภาพ (Include Linked Files) ในไฟล์งานเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการเปิดไฟล์งานแล้วโปรแกรมถามหารูป หรือรูปสูญหาย เนื่องจากเราไม่ได้แนบไฟล์รูปไปให้ด้วย

ท้ายนี้ เราขออนุญาตแนะนำร้านป้ายอิงค์เจ็ทที่ดีที่สุดในขณะนี้ นั่นก็คือ ร้านป้ายอิงค์เจ็ท อย่าง hlvisioninkjet นั่นเอง ซึ่งคุณสามารถสอบถามบริการและราคาได้ที่เว็บไซต์ https://www.hlvisioninkjet.com