เรื่องที่เราจะต้องรู้ก่อน “เลือกใช้บริการการกำจัดปลวก”

กำจัดปลวก ราคา

เชื่อว่าปวกนั้นเป็นอีกหนึ่งในปัญหาของบ้านหลากหลายบ้านอย่างแน่นอน การที่เรานั้นจะกำจัดปลวกนั้นเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะคิดว่า การกำจัดปลวกด้วยสมุนไพร นั้นเป็นวิธีกำจัดปลวกได้ขาด  แต่เชื่อว่าหลากหลายคนนั้นยังเข้าใจผิดอยู่อย่างแน่นอน เพราะว่าการใช้สมุนไพรในการกำจัดปลวกนั้นเป็นเพียงแค่การไล่ปลวกเพียงชั่วคราวเท่านั้น ไม่ได้กำจัดปลวกถาวร ดังนั้นวิธีที่ดีในเรื่องของ การกำจัดปลวกนั้น การใช้สารเคมีจะเห็นผลดีกว่าอย่างมาก ดังนั้นเราจะมาดูกันว่ามีเรื่องอะไรที่เราจะต้องในการเลือกใช้บริการ “กำจัดปลวก” กันบ้าง  

การกำจัดปลวกมีหลากหลายรูปแบบ  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องระบบการกำจัดปลวก ซึ่งปัจจุบันนั้นการกำจัดปลวกนั้นมีหลากหลายรูปแบบอย่างมกา ให้เราได้เลือกใช้บริการกัน โดยแต่ละแบบนั้นก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจุบันนั้นการกำจัดปลวกนั้นจะมีทั้งหมดด้วยกัน 3 แบบนั้นคือ  

  • การกำจัดปลวกด้วยการวางท่อ : เป็นวิธีการที่จะวางท่อเข้าไปในอาคาร หรือบ้าน ซึ่งจะต้องเริ่มทำตั้งแตอนที่ก่อสร้าง โดยจะมีการอัดน้ำยาเข้าในระบบท่อเพื่อป้องกันปลวก 
  • การารเจาะพื้นเพื่ออัดน้ำยา : เป็นวิธีที่จะใช้การเจาะพื้น เสา หรือ คาน ที่มีปลวก และ อัดน้ำยาเข้าไป จะช่วยให้ป้องกันปลวกในระยะยาว 
  • ระบบการล่อด้วยเหยื่อ : เป็นการฝังเหยื่อเข้าไปตามจุดต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีการเดินของปลวก เมื่อปลวกเข้ามาติดกับ จะนำอาหารกลับไปที่รัง และ ภายในเหยื่อนั้นจะมีสารที่หยุดการเจริญเติบโตของปลวก ส่งผลให้ปลวกตายยกรังนั้นเอง  

ราคาของการกำจัดปลวก  

ในเรื่องของ ราคากำจัดปลวกนั้น  การกำจัดปลวก ราคา  นั้นจะมีความแตกต่างกันจากการเลือกใช้วิธีที่ใช้ในการกำจัดปลวก และ นอกจากนั้นยังมีเรื่องขนาด พื้นที่ในการกำจัดปลวก รวมทั้ง ความแตกต่างของสารเคมีด้วยเช่นกัน นั้นจึงทำให้ราคาในการกำจัดปลวกแต่ละแบบนั้นมีความแตกต่างกันด้วยนั้นเอง  

ความอันตรายของสารเคมี  

ในเรื่องของ “ความอันตราย” เองก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งการกำจัดปลวกด้วยสารเคมีนั้นจะค่อนข้างที่จะอันตรายอย่างมาก  ซึ่งในการกำจัดปลวกนั้นจะมีวิธีการและการปฏิบัติอย่างเคร่งขัดอย่างมากเพื่อป้องกันการตกค้างของสารเคมีโดยวิธีการป้องกันเบื้องต้นจะมีดังนี้  

  • เปิดประตู และ หน้าต่าง : อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของการเปิดประตู และ หน้าต่างเอาไว้เพื่อให้สามารถระบายอากาศได้ดี  
  • คว่าจานชามไว้ให้หมด : เพื่อป้องกันสารเคมีที่อาจจะเข้าไปตกค้าง และ เราใช้จานเหล่านั้นในการรับประทานอาหาร  
  • ไม่ควรอยี่ในบริเวณที่มีการใช้สารเคมีในการจำปลวก : การใช้สารเคมีนั้นจะส่งผลให้สารเคมีลอยขึ้นในอากาศซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได้หากว่าเรานั้นอยู่ในบริเวณนั้น  

ดังนั้นในการกำจัดปลวกถึงแม้ว่าจะช่วยให้เรานั้นป้องกันปลวงกในระยะยาวได้นั้นแต่ว่าก็มีเรื่องที่เรานั้นจะต้องรู้มากมายด้วยเช่นกัน เพื่อที่เรานั้นจะได้เข้าใจในการกำจัดปลวกได้ดีมากยิ่งขึ้น และทำให้การกำจัดปลวกภายในบ้านของเรานั้นหายขาดจากปลวกได้นั้นเอง